Forside

Grundejerforeningen Baunebjerggaard

Foreningen

 

 

Velkommen til Grundejerforeningen Baunebjerggaard. Foreningen ligger i Nødebo, som hører under Hillerød kommune.

 

På siden er det muligt at se hvilke aktiviteter, der er i foreningen, referater fra generalforsamlinger, samt foreningens vedtægter.

 

Information

 

 

Grundejerforeningen har afholdt generalforsamling den 16. marts 2016. Referatet og kontingentopkrævning er blevet omdelt. Betalingsfrist er 25. april.

 

Vores festtelt savner en kælder. Har du/I mulighed for at hjælpe med opbevaring i en kælder så giv gerne besked til bestyrelsen. På denne måde kan vores telt holde længst muligt. Der er ikke noget arbejde med at bære teltet. Samtidig vil bestyrelsen gerne kvittere med kontingentfrihed, da vi alternativt vil have en langt højere udgift ved ekstern opbevaring. Se billede af teltet.

COPYRIGHT © | BAUNEBJERGGAARD 2016