Aktiviteter

Festtelt


Grundejerforeningen råder over et festtelt til 50-60 personer. Det måler cirka 5x10 meter. Teltet kan lånes af alle i grundejerforeningen, men må kun opsættes på grunde i grundejerforeningen og ikke udlånes til andre. Det koster 400 kr. at låne festteltet og reservering sker tidligst et år før anvendelse efter først-til-mølle princippet.

Se om teltet er ledigt Kalender her

(Grøn markering = teltet er allerede booket)


Send en e-mail til bestyrelsen, hvis du vil leje teltet.


2024


Generalforsamling

Afholdt 16. april kl. 19:30 på Nødebo Kro. 


Haveaffaldscontainere


Juni

Fredag 7/6 - mandag 10/6 (afhentes tirsdag morgen)

Placering: Baunevænget 32-44 (stikvej 2) & Baunevænget 64-76 (stikvej 4)


September

Fredag 13/9 - mandag 16/9 (afhentes tirsdag morgen)

Placering: Baunevænget 32-44 (stikvej 2) & Baunevænget 64-76 (stikvej 4)


Kalender her


Kommunale services:


Storskrald Hillerød kommune:

Husk tilmelding på

https://hillerod.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/afhentningsbestilling.aspx


Haveaffald Hillerød kommune:

Afhentning maj: 6/5 - 9/5

Afhentning oktober: 28/10 - 31/10